Nejlevnější a nejúčinnější automatické sledování insolvenčního rejstříku

Tato aplikace Vám umožní automaticky sledovat změny v insolvenčním rejstříku. Samotný insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a nabízí informace týkající se insolvenčních správců, spisů a informace týkající se dlužníků. Pokud potřebujete pravidelně získávat tyto informace, neváhejte a vyzkoušejte tuto aplikaci zdarma.

Vyzkoušení zdarma

Bez jakýchkoliv poplatků je možné získávání informací o jednom subjektu. Po zadání osoby, firmy, rodného čísla (RČ) nebo identifikačního čísla (IČ), Vám budou informace o daném subjektu zasílány po neomezenou dobu.

Předání informací

O všech událostech dostanete emailem upozornění v době dle zvolené varianty "do 2 hodin* po jejich vložení soudem do insolvenčního rejstříku"/"následující den"/"na konci týdne". Rychlost reakcí věřitelů i dlužníků je totiž velmi důležitá pro průběh insolvenčního řízení a pro uspokojení všech zúčastněných stran.

Sledování více subjektů

Za poplatek dle platného ceníku máte možnost zaregistrovat libovolné množství osob, firem, rodných čísel nebo identifikačních čísel a po tuto placenou dobu získávat prostřednictvím naší služby požadované informace.

Rychlá pomoc

Pokud Vám není něco jasné nebo máte nějaké otázky, zeptejte se nás.

již od
84 Kč
měsíčně

sledujte až 10 subjektů v insolvenčním rejstříku
Ceník a typy služeb

Aktuální data v insolvenčním rejstříku

Poslední záznam od soudu : 20.07.2024 18:19
Nahrání posl. záznamu : 20.07.2024 18:35
Počet odeslaných emailů : 2 782 286
Počet právních úkonů : 398 316
Počet subjektů : 294 575
Počet záznamů v rejstříku : 57 779 637

Komu je služba Testujme určena?

Fyzické osoby - nepodnikatelé

Registrací si zajistíte pravidelnou kontrolu, zda se Vaše osoba nestala předmětem zahájeného insolvenčního řízení. Umožní Vám tak případnou včasnou reakci na vzniklou situaci, předejít úpadku nebo se na něj alespoň připravit. Samozřejmě lze nastavit monitorovací kritéria tak, že budete upozorněni na záznamy týkající se kohokoliv, nikoliv pouze Vaší osoby.

Fyzické osoby - podnikatelé

Registrovaní podnikatelé používají službu pro hlídání svých dodavatelů a odběratelů, zaměstnanců a dalších osob, které ovlivňují jejich vlastní podnikání. Včas získanými informacemi zabráníte případné finanční ztrátě, která by jinak mohla vzniknout, pokud reakce na zahájené insolvenční řízení nebude dostatečně rychlá.

Právnické osoby

Obchodní společnosti a firmy všech velikostí využívají naší službu zejména k získávání takových informací o svých obchodních partnerech, které by mohly ohrozit jejich vzájemné vztahy. Hlídáním celého portfolia svých partnerů mohou často zamezit značným finančním ztrátám. Rychlá reakce na oznámení o insolvenčním řízení může pomoci zejména společnostem v roli věřitelů, ale i v pozici dlužníků.

Zobrazit více

Základní pojmy o insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejně dostupná databáze spravovaná Ministerstvem spravedlnosti, obsahující informace podle tzv. insolvenčního zákona. Tento zákon řeší postavení dlužníků a věřitelů, způsoby a formy jejich vzájemného vypořádání. Definuje pojem insolvenční řízení, které se týká jak fyzických osob (podnikatelů i nepodnikatelů), tak osob právnických. Smyslem tohoto řízená je urychlení řešení vztahů dotčených osob. Jedním z efektů insolvenčního rejstříku je postupné nahrazení databáze úpadců, která od 1. ledna 2008 obsahuje už jen otevřená konkurzní řízení. Od stejného data jsou navíc všechny informace o nových řízeních uváděny pouze v insolvenčním rejstříku.

Doporuč a získej!

Doporučte program Testujme.cz Vašim partnerům a známým. Oni dostanou slevu 10% a Vy získáte 10% z částky, kterou zaplatili.

Jak to funguje?

Další produkty společnosti Griff Team Technologies

Dr. Finance

HPL Collection

Systém HPL Collection je webově orientovanou aplikací, jejímž smyslem je umožnit Vám jednoduše, rychle a efektivně spravovat portfolio Vašich pohledávek.

MRS Daisy

MRS Daisy

Webový portál pro prezentaci libovolných dat uložených v databázi s možností snadné parametrizace, uživatelského nastavení a administrace prostředí.